عباد‌الرحمن چه کسانی هستند؟

عباد‌الرحمن چه کسانی هستند؟

 عبادالرحمن در روز و در برخورد با مردمان چنانند و در شب آنگاه كه با خدای خود خلوت می‌كنند، دائماً به سجده می‌افتند و قيام می‌كنند و شب زنده‌دار هستند. عبادالرحمن اهل رياضت و خودسازی هستند و در طريق سير و سلوك خويش، در...