پیشنهاد اروپایی برای نابغه پینگ‌پنگ ایران/ نوشاد عالمیان فصل آینده لژیونر می‌شود

پیشنهاد اروپایی برای نابغه پینگ‌پنگ ایران/ نوشاد عالمیان فصل آینده لژیونر می‌شود

قهرمانی در امیدهای تور جهانی پینگ‌پنگ کویت دیگر عنوان ارزشمندی بود که این نابغه پینگ‌پنگ ایران به دست آورد تا امیدها برای مطرح شدن پینگ‌پنگ ایران در جهان بیش از پیش شود....