ماجرای لباس جنجالی لیلا حاتمی+تصاویر

ماجرای لباس جنجالی لیلا حاتمی+تصاویر

نشان لژیون دونور نشانی نیست که اعطا آن به یک فرد مسلمان فتخار امیز باشد اما چرا این جایزه را به لیلا حاتمی دادند مگر چه خدمتی کرده است؟...