طول عمر و جوانی حضرت مهدی (عج): واقعیتی منطبق بر علم، نه افسانه

طول عمر و جوانی حضرت مهدی (عج): واقعیتی منطبق بر علم، نه افسانه

یکی از مهمترین عقاید مسلمانان، عقیده به ظهور یک منجی از تبار رسول الله (ص) به نام مهدی (عج) در آخرالزمان است. در این میان، اختلافاتی بین عقیده ی شیعیان و اهل تسنن وجود دارد؛ یکی از مهمترین اختلافات این است که شیعیان معتقدند...