طلب روزی حلال ، صدقه است !

طلب روزی حلال ، صدقه است !

امام زين العابدين عليه السلام سحرگاه در طلب روزي از منزل خارج شد، عرض کردند:- يابن رسول الله ! کجا مي رويد؟فرمود:- از منزل بيرون آمدم تا براي خانواده ام صدقه اي بدهم .عرض کردند:- چطور به خانواده تان صدقه مي دهيد؟فرمود:- هرکس...