رفسنجانی ها را بهتر بشناسیم

رفسنجانی ها را بهتر بشناسیم

جمعی از طلاب جوان رفسنجانی هم برای تبلیغ دین و معارف اسلامی، بسیار متفاوت از سایر جاها تلاش می کنند. آنها علاوه بر مساجد و حسینه ها، از پارک و بوستانها هم غافل نبوده اند و در طول سال، کاروان حسینی شان را به اماکن تفریحی...