طرح ملی خوش حجابی و نسیم عفاف

طرح ملی خوش حجابی و نسیم عفاف

معرفی اجمالی طرح ملی خوش حجابی و نسیم عفاف طرح ملی خوش حجابی دومین طرح کاربردی این مرکز می باشد که با هدف تثبیت حجاب دختران 7 تا 14 سال طراحی شده. در این طرح دختران 7 تا 14 سال محجب به حجاب برتر توسط نیروهای نامحسوس مرکز در سطح...