طرح آداب زندگی ( نکات ناب اخلاقی )

طرح آداب زندگی ( نکات ناب اخلاقی )

بسمه ی تعالی دبستان قرآنی اسراء نام و نام خانوادگی مدیر : ام البنین طالبی سمت : مدیر نام و نام خانوادگی مربی قرآن : اکرم مهربان سمت : مربی پرورشی فعالیت های قرآنی نام طرح : آداب زندگی ( نکات ناب اخلاقی ) ضرورت اجرای طرح: 1-...