کشته شدن ۱۸ نظامی عربستان توسط قبیله طخیه

کشته شدن ۱۸ نظامی عربستان توسط قبیله طخیه

حمله نیروهای قبیله «طخیه» به جنوب عربستان نیروهای قبیله «طخیه» در شمال یمن با حمله به مواضع نیروهای ارتش عربستان، ۱۸ نظامی سعودی را کشتند. خبرگزاری فارس: حمله نیروهای قبیله «طخیه» به جنوب عربستان/کشته شدن ۱۸ نظامی...