طالب‌لو خانه نشین شد

طالب‌لو خانه نشین شد

* وحید طالب‌‍لو که در جریان این بازی دچار مصدومیت شده و به بیمارستان منقل شد، دچار شکستگی دست شده است. محمدی مسئول روابط عمومی باشگاه شاهین این موضوع را تائید کرد....