ضمانت بهشت

ضمانت بهشت

امام صادق عليه السلام مى فرمايد:عده اى مسلمانان انصار محضر رسول خدا صلى الله عليه و آله آمدند و سلام دادند.پيامبر صلى الله عليه و آله جواب سلام را دادند.عرض کردند:- يا رسول الله ! ما حاجتى به تو داريم .حضرت فرمود: حاجتتان...