کسی در دانشگاه امیرکبیر پاسخگو نیست؟

کسی در دانشگاه امیرکبیر پاسخگو نیست؟

یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در پی اقدام به تذکر لسانی دختران و پسرانی که به شکل نامناسبی با هم ارتباط داشتند، مورد ضرب و شتم تعدادی از دانشجویان قرار گرفت. به گزارش صابر ، دیروز سه شنبه 15/12/1391 حدود ساعت 16 در دانشکده...