ضرب المثل های همت و کار

ضرب المثل های همت و کار

• همانا زندگي چيزي جز عقيده و جهاد نيست. (امام حسين(ع) )• اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي‌شد ، سعي و عمل ديگر معني نداشت.(موريس مترلينگ)• اين كه چقدر زمان داري مهم نيست چگونه مي‌گذراني مهم است.• به توانائي خود ايمان...