ضرب العجل ۲ روزه حامد کرزی به پاکستان!

ضرب العجل ۲ روزه حامد کرزی به پاکستان!

از سویی هم یک دیپلمات غربی و روزنامه وال استریت ژورنال گفته است، شواهد به دست آمده نشان می دهد ترور استاد برهان الدین ربانی در کویته طرح ریزی شده است. گفته می شود در بررسی های تازه مقام های افغانستان مطمئن شده اند که...