قوانین ضد سیگاری ها

قوانین ضد سیگاری ها

آمارها از 187 کشور جهان حاکي از آن است که در سال 2012 ميلادي، 967 ميليون نفر روزانه سيگار کشيده‌اند در حالي که اين آمار در سال 1980 ميلادي 721 ميليون نفر بوده است. اعتماد: آمارها از 187 کشور جهان حاکي از آن است که در سال 2012 ميلادي، 967...