ماهیت اعتقادی و دینی صهیونیسم در قرآن

ماهیت اعتقادی و دینی صهیونیسم در قرآن

نبود عذاب براي قوم يهود از نظر تورات اين ادعا- يعني نبود عذاب براي قوم يهود- در كتاب تورات مشاهده مي‌شود: "خداوند، رحمان و كريم است، ديرغضب و بسيار رحيم، تا به ابد محاكمه نخواهد كرد و خشم را هميشه نگه نخواهد داشت، با ما...