مطبوعات و رسانه‌های غربی اعطای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا را چگونه به استهزا گرفتند + تصاویر

مطبوعات و رسانه‌های غربی اعطای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا را چگونه به استهزا گرفتند + تصاویر

جايزه صلح نوبل در حالي امروز به اتحاديه اروپايي اعطا شد که تعجب بسياري از کارشناسان و مطبوعات غربي را نيز برانگيخت و بسياري از آن‌ها اتحاديه اروپا را فاقد اعتبار کافي براي کسب اين عنوان دانستند....