فهرست ۱۸۳ صرافی غیرمجاز و فاقد اعتبار از منظر بانک مرکزی

فهرست ۱۸۳ صرافی غیرمجاز و فاقد اعتبار از منظر بانک مرکزی

*صرافی‌های فاقد اعتبارهمچنین اسامی صرافی‌ها فاقد اعتبار هم اعلام شده است. این صرافی‌ها عبارت‌ است از: سیدعلی توکلی‌طیا زواره و شرکا، مشیرزاده و شرکا، حسن باقرزاده و شرکا، علی باقرزاده و شرکا، محمدرضا ضیغمی و شرکا،...