تذکر جدی امام خمینی برای پیشگیری از انحراف از مسیر

تذکر جدی امام خمینی برای پیشگیری از انحراف از مسیر

 آنچه اينجانب را نگران مى‏دارد آن است كه ملت ما چون لشكر فاتحى است كه پس از فتح مغرور شود و از داخل رو به پوسيدگى وتشتت گذارد؛ و حريف ما چون لشكر شكست خورده ‏اى است كه با حساب و توطئه مشغول به انسجام و بسيج قواست. صحیفه...