صبر و حوصله لقمان در سؤ ال نکردن

صبر و حوصله لقمان در سؤ ال نکردن

لقمان ديد آهنى در دست حضرت داوود عليه السلام است و همچون موم در نزد او نرم مى شود و او هرگونه بخواهد آن را مى سازد، چون مى دانست که بدون پرسيدن ، معلوم مى شود که داوود عليه السلام چه مى خواهد بسازد. از او سؤ ال نکرد، بلکه صبر...