صالحی: ایران با تعلیق عضویت هر کشور عضو سازمان همکاری اسلامی مخالف است

صالحی: ایران با تعلیق عضویت هر کشور عضو سازمان همکاری اسلامی مخالف است

صالحی: ایران با تعلیق عضویت هر کشور عضو سازمان همکاری اسلامی مخالف است خبرگزاری فارس: وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که تهران با تعلیق عضویت هر کشوری در سازمان همکاری اسلامی مخالف است. ...