عکس: صادق زیباکلام در دیدار اساتید با رهبرانقلاب

عکس: صادق زیباکلام در دیدار اساتید با رهبرانقلاب

...