سقوط یک “شی نورانی” در بهبهان

سقوط یک “شی نورانی” در بهبهان

در همین خصوص فرماندار بهبهان در گفتگو با مهر با بیان اینکه این مورد تنها شایعه است و هنوز نمی توان آن را تائید یا رد کرد عنوان  کرد: شنیده می شود چیزی شبیه یک شی نورانی در این شهر سقوط کرده است.فرهاد باذلی محبوب افزود: دو...