مفتی اهل تسنن فرانسوی؛ شیعه شد

مفتی اهل تسنن فرانسوی؛ شیعه شد

وی اضافه کرد: من شیعه را در کربلا شناختم که تا قبل از این نمی شناختم، من از سیاهی به سوی نور رفتم و الان خود را آزاد می بینم. شیخ محمدی گفت: برای خودم متاسفم که تا اکنون که 68 ساله هستم شیعه را نمی شناختم و بسیار خوشحالم از...