رئیس رژیم صهیونیستی وسط مصاحبه خوابید +فیلم

رئیس رژیم صهیونیستی وسط مصاحبه خوابید +فیلم

وي که از ابتدا در حال چرت زدن بود ناگهان به خواب عميقي فرو رفت به گونه‌اي که سرانجام پس از صدا زدن‌هاي مکرر عوامل مصاحبه، از خواب پريد.چهره وي پس از بيدار شدن، به قدري مضحک شد که فيلم آن، به‌سرعت از طريق بلوتوث بين...