شیعیان ائمه علیهماالسلام در بهشت

شیعیان ائمه علیهماالسلام در بهشت

زيد ابن اسامه نقل مي کند که وقتي به زيارت امام صادق عليه السلام مشرف شدم ، حضرت فرمودند:- اي زيد! چند سال از عمرت گذشته ؟گفتم : فلان مقدار.فرمودند:- عبادت هاي خود را اعاده کن و توبه ات را نيز تجديد نما!اين فرمايش حضرت مرا سخت...