یک عقرب ناجی زائران حسینی (ع) شد

یک عقرب ناجی زائران حسینی (ع) شد

زنان وقتی تلاش می‌کردند که جسد وی را به خیمه کناری ببرند، احساس کردند که جسم عجیبی در وسط بدن زن است. وقتی لباس وی را کنار زدند، کمربندی انفجاری را دیدند که به دور کمرش بسته شده بود. ...