خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "شيطان"

نشاط و ناله شیطان

نشاط و ناله شیطان

 نشاط شيطان  امام صادق(ع) فرمود:شيطان مي گويد، سه چيز مرا درباره آدميزاد عاجز نمي کند: 1- اگر از راه نامشروع مالي به دست آمده باشد. 2- مالي که حق آن پرداخت نشده باشد.3- مالي که در غير محلش صرف گردد.   ناله شيطان  امام صادق(ع)...

شیطان و دستیارانش

شیطان و دستیارانش

شيطان و يکصد دستيارش هر عملي که مهمتر باشد شياطين بيشتر در مقام فريب بشر هستند حضرت صادق(ع) مي فرمايد: کسي که امانتي نزدش سپرده شد و به صاحبش بگردانيد هزار گره از گره هاي آتش را از گردن خود باز نموده است. پس دراداي امانت...