حوادث آخرالزمان از کلام شیخ مفید

حوادث آخرالزمان از کلام شیخ مفید

شيخ مفيد در كتاب "ارشاد" مي فرمايد:رواياتي بما رسيده است كه متضمن ذكر علامات امام زمان و ظهور قائم است ،و مشتمل بر حوادثي است كه پيش از آمدنش واقع مي شود و هم آيات و علائمي خواهد بود از جمله:خروج سفياني، كشته شدن سيد حسني و...