شورش در لشکر گولانی اسرائیل

شورش در لشکر گولانی اسرائیل

خبرگزاری فارس: لشکر گولانی ارتش رژیم صهیونیستی و مشخصاً گردان ۱۲ از دیروز شاهد شورش نظامیان صهیونیست بوده و ۱۷ تن از نظامیان از گردان نظامی خود که بر فراز کوه الشیخ واقع شده است، فرار کردند. شورش در اسرائیل ...