اعضای شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند

اعضای شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند

۲۵ عضو شورای عالی نظام پزشکی امروز با رأی اعضای مجمع عمومی این سازمان انتخاب شدند. به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، 25 نفر اعضای شورای عالی نظام پزشکی امروز در 6 گروه پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان، متخصصان علوم...