پشت پرده جنایت”التریمسه”/ چه کسانی از کشتار سود می برند؟

پشت پرده جنایت”التریمسه”/ چه کسانی از کشتار سود می برند؟

رئیس گروه موسوم به شورای انتقالی سوریه و دیگر همدستانش امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در استانبول ترکیه که به طور مستقیم و هماهنگی از تمام شبکه های مخالف نظام سوریه به ویژه العربیه و الجزیره پخش می شد، در تلاش برای...