انجام عملیات انتحاری ناکام در چابهار/ شهادت ۲ نیروی بسیجی

انجام عملیات انتحاری ناکام در چابهار/ شهادت ۲ نیروی بسیجی

فردي مجهز به کمربند انتحاري در چابهار با فاصله چند صدمتري از مسجد امام حسين(‌ع‌) اين شهر مبادرت به انفجار کمربند انتحاري خود كرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، فردي مجهز به کمربند انتحاري پس از ناکامي در ورود به مسجد امام...