هنـرپیشـۀ نقـش سـوم قهرمان شور شیرین

هنـرپیشـۀ نقـش سـوم قهرمان شور شیرین

گروه فرهنگی مشرق - فیلم شور شیرین در حواشی زندگی شهید محمود کاوه (1365 - 1340) در سقز است. او در این مقطع زمانی یعنی در سال‌های 1359 و 1360، اندک اندک توانایی و شجاعت خود را در غائلۀ کردستان بروز ‌داد و توانست بعدها فرمانده لشکر ...