آیت‌الله جنتی در کنار آیت‌الله بهشتی

آیت‌الله جنتی در کنار آیت‌الله بهشتی

آیت‌الله احمد جنتی در کنار شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در سال شهید آیت‌الله دکتر...