خبرگزاری «موشنا» افتتاح شد

خبرگزاری «موشنا» افتتاح شد

نشست خبري فيلم «شهر موش ها ۲» با حاشيه هايي همراه بود كه از جمله آنها مي توان به افتتاح خبرگزاري «موشنا» اشاره كرد. به گزارش ايرنا، نشست خبري فيلم سينمايي «شهر موش ها ۲» روز يكشنبه با حضور كودكان در تالار فرخي يزدي باغ...