شهادت مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه

شهادت مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه

به گزارش فارس، در پی وقوع انفجار در یکی از پادگان های سپاه در حوالی تهران، سردار حسن تهرانی مقدم از فرماندهان سپاه به شهادت رسید.سردار مقدم به عنوان پژوهشگر دانشگاه امام حسین(ع) و مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه بود که...