تودهنی شناگر ایرانی به اماراتی‌ها+ عکس

تودهنی شناگر ایرانی به اماراتی‌ها+ عکس

به گزارش مهر، این امدادگر ماهر ایرانی روز گذشته از مرز 800 کیلومتر گذشت و رکورد گینس را پشت سر گذاشت. کبادی برای رسیدن به پایان خط باید حدود 500 کیلومتر دیگر در طول خلیج فارس شنا کند....