شناخت امام زمان علیه‌السلام

شناخت امام زمان علیه‌السلام

 گفتگو با حجةالاسلام والمسلمين شيخ عبدالقائم شوشترى گفتگو از: محمود مطهرى‌نيا اشاره: حجةالاسلام والمسلمين شيخ عبدالقائم شوشترى پس از آنكه تحصيلات حوزوى را تا مرحله سطح در شهر مقدس مشهد گذراندند به آستان بوسى حضرت...