سال نو می‌رسد آرام… کجایی مولا؟

سال نو می‌رسد آرام… کجایی مولا؟

مصطفی کارگر از شاعران با ذوق کشورمان در استقبال از سال جدید و پایان سال 91 شعری سروده است. به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، مصطفی کارگر از شاعران با ذوق کشورمان در استقبال از سال جدید و پایان سال 91 شعری سروده و...