شعر برقعه‌ای برای امام باقر(ع)

شعر برقعه‌ای برای امام باقر(ع)

شعر برقعه‌ای برای امام باقر(ع)  نگاه کودکی ات دیده بود قافله را تمام دلهره ها را، تمام فاصله را هزار بار بمیرم برات، می خواهم دوباره زنده کنم خاطرات قافله را تو انتهای غمی، از کجا شروع کنم خودت بگو، بنویسم کدام...