همت مضاعف ، کار مضاعف در کلام بزرگان

همت مضاعف ، کار مضاعف در کلام بزرگان

ایرانیان هر گاه پُشتکار داشته اند شگفتی ها آفریده اند . « ارد بزرگ » صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با درماندگي روبرو نخواهد شد. « ناپلئون » آنان که مدام دل نگران ناتوانان هستند هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات...