شرح وظایف مربیان پرورشی

شرح وظایف مربیان پرورشی

برنامه ریزی با تکیه بر روش های نوین پرورشی مبنی بر ساخت های پرورشی به منظور ایجاد فرصت های مناسب در مدارس تهیه و تدوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی ان بر گزاری و اقامه نماز جماعت با مشارکت فعال دانش آموزان و سایر کار کنان...