شرایط دریافت کمک مالى

شرایط دریافت کمک مالى

عثمان گفت : برو پيش آن جوانان که مى بينى و با دست خود اشاره به گوشه اى از مسجد کرد که حضرت امام حسن و امام حسين عليهماالسلام و عبدالله بن جعفر در آنجا نشسته بودند.مرد فقير پيش آنها رفت . سلام داد و اظهار حاجت نمود.امام حسن...