شب یلدا قدم آرام بردار

شب یلدا قدم آرام بردار

*شب یلدا قدم آرام بردار* * کمی هم احترام ما نگهدار* * تو میبینی ربابم غصه دار است* * بنی هاشم هنوزم داغدار است* * صدای العطش در گوش مانده* * بدن ها بی کفن هر گوش مانده* * شب یلدا تو هم چله نشین باش* * سیه پوش غم سالار دین...