شب پنجم محرم ۹۱- حاج محمود کریمی

شب پنجم محرم ۹۱- حاج محمود کریمی

شب پنجم محرم 91- حاج محمود کریمی   مراسم شب پنجم محرم چیذر (روضه) | جلسه کامل مراسم شب پنجم محرم الهادی(ع) | ...