شب هفتم محرم ۹۱-حاج محمود کریمی

شب هفتم محرم ۹۱-حاج محمود کریمی

 شب هفتم محرم 91-حاج محمود کریمی مراسم شب هفتم محرم چیذر (روضه) | مراسم شب هفتم محرم چیذر (واحد) | جلسه کامل مراسم شب هفتم محرم الهادی(ع) | ...