شب ششم محرم ۹۱-حاج محمود کریمی

شب ششم محرم ۹۱-حاج محمود کریمی

شب ششم محرم 91-حاج محمود کریمی مراسم شب ششم محرم چیذر (مناجات امام زمان) | مراسم شب ششم محرم چیذر (روضه) | ...