شب ششم محرم ۹۱- حاج مجتبی رمضانی

شب ششم محرم ۹۱- حاج مجتبی رمضانی

شب ششم محرم 91- حاج مجتبی رمضانی مجتبی رمضانی -الهی قلبی محجوب.../مناجات مجتبی رمضانی -وقتی قاسم بن الحسن سوار بر مرکب شد.../روضه...