هک شدن شبکه من و تو و فراخوان عجیب ضد انقلاب!+ تصاویر

هک شدن شبکه من و تو و فراخوان عجیب ضد انقلاب!+ تصاویر

هكرها ضمن هك كردن شبكه من و تو اعلام كردند این شبکه را شبکه‌ای ضد خانوادگی می‌دانند که عملکرد دست اندرکارانش در تبلیغ فرقه ضاله بهاییت و رفتارهای نامتعارف همجنس‌بازی به نهاد خوانده ایرانی آسیب جدی می‌زند....